Zastępstwo

Procesowe

  • sprawy sądowe cywilne i gospodarcze we wszystkich instancjach, w tym także przed Sądem Najwyższym;
  • sprawy egzekucyjne oraz zabezpieczające;
  • sprawy administracyjne przed organami administracji rządowej i samorządowej;
  • sprawy sądowo-administracyjne przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Spory

Pozasądowe

  • uczestnictwo w negocjacjach w sytuacjach spornych;
  • prowadzenie postępowań ugodowych z dłużnikami (wierzycielami) zmierzających do restrukturyzacji zadłużenia w sposób pozwalający na jego spłatę.
TOP