Prawo

Autorskie

  • przygotowywanie i opiniowanie umów z twórcami, wydawcami i wykonawcami (kompozytorami, plastykami, autorami scenariuszy, grafikami, fotografami, aktorami i innymi);
  • przygotowywania i opiniowanie umów licencyjnych;
  • doradztwo w zakresie prawa autorskiego, w tym w szczególności w zakresie ochrony praw autorskich oraz obrotu takimi prawami;
  • prowadzenie negocjacji oraz spraw sądowych w przypadku naruszenia praw autorskich lub praw pokrewnych;
  • organizacje non-profit;
  • opracowywanie statutów i rejestracja;
  • obsługa prawna.
TOP