Prawo

restrukturyzacyjne:

 • doradztwo przy wyborze właściwego  trybu postępowania restrukturyzacyjnego;
 • doradztwo dla podmiotów będących w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego;
 • przygotowanie wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego;
 • przygotowanie propozycji układowych i wstępnych planów restrukturyzacyjnych, a także wszelkich pism, które mogą wystąpić w toku postępowania restrukturyzacyjnego;
 • reprezentacja wierzycieli w toku postępowania restrukturyzacyjnego ich dłużnika;
 • obsługa nadzorców sądowych, zarządców

Prawo

upadłościowe:

 • analiza prawna przedsiębiorstwa pod kątem jej niewypłacalności;
 • doradztwo w kontekście postępowania upadłościowego;
 • przygotowanie wniosku o upadłość wraz z innymi niezbędnymi dokumentami;
 • reprezentowanie przed sądem w przedmiocie ogłoszenia upadłości;
 • obsługa wierzyciela składającego wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika;
 • obsługa wierzyciela po ogłoszeniu upadłości w szczególności: zgłoszenia wierzytelności, składania wniosków o wyłączenie z masy, sprzeciwy do listy wierzytelności reprezentowania wierzyciela w Radzie Wierzycieli;
 • obsługa syndyków.

Upadłość

konsumencka:

 • doradztwo w kontekście postępowania upadłościowego osoby fizycznej;
 • wsparcie na każdym etapie przygotowywania sprawy;
 • przygotowanie wniosku o upadłość konsumencką pod kątem merytorycznym, a także technicznym;
 • reprezentację klienta przed sądem po złożeniu wniosku o upadłość;
 • reprezentację klienta przed sądem w trakcie rozprawy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
TOP