Fundusze

Unijne

  • obsługa prawna realizacji projektów dofinansowywanych ze środków unijnych;
  • reprezentacja przed instytucjami zarządzającymi i pośredniczącymi;
  • pomoc prawna w zastosowaniu zasady konkurencyjności, kwalifikowalności wydatków.
TOP