Prawo

Nieruchomości

  • opracowywanie kompleksowych analiz stanu prawnego nieruchomości;
  • doradztwo w zakresie zabezpieczeń ustanawianych na nieruchomościach (hipoteki, przenoszenie własności nieruchomości na zabezpieczenie);
  • opracowywanie koncepcji transakcji w zakresie obrotu nieruchomościami oraz reprezentowanie stron w negocjacjach w tym zakresie;
  • projektowanie i opiniowanie umów związanych z najmem i dzierżawą nieruchomości;
  • prowadzenie postępowań przed sądami wieczystoksięgowymi;
  • opracowywanie projektów umów developerskich, jak również umów w procesie budowlanym;
  • prowadzenie negocjacji i mediacji w imieniu stron procesu budowlanego;
  • dochodzenie realizacji umów o roboty budowlane.
TOP