Prawo

Cywilne

 • sprawy o naprawienie szkody, w tym szkody komunikacyjne,
 • postępowania związane z realizacją polis posagowych,
 • sprawy spadkowe,
 • sprawy o podział majątku,
 • spory dotyczące własności,
 • sprawy o eksmisję

Prawo

Rodzinne

 • sprawy rozwodowe;
 • sprawy alimentacyjne;
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, w tym o pozbawienie władzy rodzicielskiej;
 • sprawy dotyczące uregulowania kontaktów;
 • sprawy dotyczące opieki i kurateli.
TOP