Prawo

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  • przygotowywanie projektów umów o pracę, umów o zakazie konkurencji i innych związanych ze stosunkiem pracy;
  • dostosowywanie do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa projektów regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, regulaminów BHP;
  • uczestnictwo w procesach restrukturyzacji, m. in. ocena zgodności działań z przepisami dotyczącymi ochrony praw pracownika;
  • reprezentacja w postępowaniach w sprawach pracowniczych i ubezpieczeń społecznych, we wszystkich instancjach;
  • reprezentacja w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
TOP