Nasz Zespół

Najlepsze projekty, najpiękniejsze sukcesy są często dziełem przypadku, ale zawsze zbudowane na wzajemnej współpracy

Agnieszka Sikorska

Radca Prawny - Partner

Radca prawny Agnieszka Sikorska zdobyła wykształcenie prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim. W 2006 r. ukończyła aplikację sądową  przy Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku, a następnie w 2007 r. została wpisana na listę radców prawnych OIRP w Gdańsku pod numerem 1747.

 

W swojej karierze zawodowej Agnieszka Sikorska zdobywała doświadczenie, współpracując z kancelariami radcowskimi i adwokackimi. Prowadzi obsługę prawną osób fizycznych i prawnych oraz przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego różnego szczebla jak również współpracuje z syndykami masy upadłości. W toku swojej pracy zajmowała się niemalże wszystkimi dziedzinami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa cywilnego, prawa handlowego oraz prawa pracy, ale również prawa upadłościowego i prawa administracyjnego. Posiada również doświadczenie w zakresie postępowań likwidacyjnych oraz w pracy z klientami zagranicznymi (indywidualnymi oraz korporacyjnymi) pochodzącymi z Francji, Austrii, Włoch oraz Wielkiej Brytanii. Występowała również przed Krajową Izbą Odwoławczą w postępowaniach dotyczących zamówień publicznych.

 

Obecnie specjalizuje się w prowadzeniu sądowych postępowań cywilnych i gospodarczych oraz z zakresu prawa upadłościowego i prawa zamówień publicznych.

Karolina Wielgosz - Rogocz

Radca Prawny - Partner

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, kierunku prawo. Aplikację radcowską ukończyła przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu w 2005 r. Specjalizuje się w szczególności w prawie administracyjnym, prawie ochrony środowiska oraz zagadnieniach z zakresu zagospodarowania przestrzennego.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w latach 2003 - 2009 jako asystent sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym Ośrodku Zamiejscowym w Gdańsku (obecnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku). Posiada dużą wiedzę z zakresu obsługi jednostki sektora finansów publicznych, którą zdobyła między innymi wspierając od 2009 do chwili obecnej jako radca prawny Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz jednostki samorządu województwa, jak również świadcząc pomoc prawną dla jednostek samorządu gminnego. W ramach świadczonej w jednostce pomocy prawnej zajmuje się w szczególności zagadnieniami z zakresu prawa ochrony środowiska oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.
Posiada również doświadczenie w obsłudze podmiotów leczniczych. Obsługiwała m.in. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku. Od 2012 do chwili obecnej obsługuje Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne GuMed w Gdańsku oraz Centrum Medycyny Rodzinnej GuMed w Gdańsku. Zasiada w radzie nadzorczej podmiotu leczniczego.
Radca prawny Karolina Wielgosz-Rogocz prowadzi również szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, planowania i zagospodarowania przestrzennego i postępowania administracyjnego.

Beata Dobrowolska

Radca Prawny - Partner

Wiedzę zdobyła podczas studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. 
Jest radcą prawnym  od 2016 roku. Równolegle zdobywała  praktykę  u boku znakomitych prawników oraz syndyków, czego efektem jest w szczególności doświadczenie zawodowe w prowadzeniu skomplikowanych i złożonych procesów sądowych oraz specjalizacja w prawie cywilnym, gospodarczym, upadłościowym i restrukturyzacyjnym

Joanna Zawadzka

Radca Prawny

Zdobyła wykształcenie prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim, ukończyła aplikację sądową  przy Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku, została wpisana na listę radców prawnych OIRP w Gdańsku pod numerem GD/GD/1752.

 

Swoją karierę zawodową Joanna Zawadzka rozpoczęła od obsługi prawnej spółek akcyjnych prowadzących działalność budowlaną. Zdobywała doświadczenie pracując w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku.

 

Jej zainteresowania zawodowe skupiają się na problematyce środków unijnych i zamówień publicznych (obsługa województwa pomorskiego, gminy Gdynia – Gdyńskiego Centrum Sportu). W ramach Kancelarii Radców Prawnych prowadzi obsługę prawną osób fizycznych oraz przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego różnego szczebla. W toku swojej pracy Joanna Zawadzka zajmowała się niemalże wszystkimi dziedzinami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa podatkowego, administracyjnego, prawa cywilnego, w tym spraw rodzinnych oraz prawa pracy.

 

Równolegle prowadzi działalność dydaktyczną w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. 

Magdalena Herbasz

Aplikant

W 2006 roku uzyskała tytuł magistra ochrony środowiska na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, natomiast w 2015 roku – tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, broniąc z wynikiem bardzo dobrym pracę dyplomową zatytułowaną „Prawa autorskie zmarłego twórcy” oraz kończąc studia z II lokatą ze względu na osiągnięte wyniki w nauce.
W 2016 roku uzyskała pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską i została wpisana na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku.
W latach 2013-2015 zaangażowana w działalność Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej w Gdańsku, gdzie zdobyła I miejsce w konkursie na najlepszą opinię prawną.
Od 2006 roku pracuje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku, zdobywając doświadczenie w zakresie prawa ochrony środowiska oraz prawa i postępowania administracyjnego. Swoje zainteresowania koncentruje również wokół prawa cywilnego.

Jan Dębicki

Aplikant

Z Kancelarią związany od roku 2016.
Wpisany na listę aplikantów radcowskich, prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku pod nr APL-GD-150021.
W 2008 roku ukończył jednolite studia magisterskie na kierunku Administracja Uniwersytetu Gdańskiego
W 2012 roku ukończył jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo Uniwersytetu Gdańskiego.
Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego. Posiada również doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Obszar zainteresowania obejmuje: prawo i postępowanie administracyjne, prawo zamówień publicznych, publiczne prawo finansowe, prawne aspekty realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE.

Nasi klienci przedstawiają nam swoje projekty, powierzają nam swoje obawy. Powiedz nam o swoich celach, ambicjach, trudnościach

Kancelaria Radców Prawnych

TOP