Prawo

Umów

  • negocjowanie oraz przygotowywanie projektów umów, porozumień, ugód, listów intencyjnych, w tym umów nienazwanych,
  • analizy projektów umów oraz ich opiniowanie pod kątem zabezpieczenia interesów klienta,
  • renegocjacja zawartych umów,
  • nadzór prawidłowości wykonania zawartych umów.

Porady

Prawne

  • ustne konsultacje prawne;
  • sporządzanie opinii prawnych w zakresie prawa spadkowego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa konsumenckiego;
  • sporządzanie pism.

Audyty

Prawne

  • badanie poprawności funkcjonowania procedur u danego przedsiębiorcy;
  • optymalizacja wykorzystania instytucji prawnych.

 

TOP