Polityka prywatności

Twoja prywatność jest dla nas ważna i przygotowaliśmy niniejszą Politykę prywatności, aby wyjaśnić, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i udostępniamy dane osobowe. Niniejsza Polityka prywatności reguluje strony internetowe obsługiwane przez Kancelarię Radców Prawnych GLESUM Sikorska, Wielgosz – Rogocz Sp. p. w Gdańsku w tym, bez ograniczeń, stronę internetową aktualnie zlokalizowaną pod adresem http://kancelariaspg.pl. Korzystając ze Strony, wyrażasz zgodę na zbieranie Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Przeczytaj uważnie niniejszą Politykę prywatności, a jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami: kancelaria@kancelariaspg.pl

 

Kim jesteśmy

Kancelaria Radców Prawnych GLESUM Sikorska, Wielgosz – Rogocz Sp. p.  z siedziba w Gdańsku. Adres naszej strony internetowej to: http://www.kancelariaspg.pl.

 

Jakie dane osobowe zbieramy i dlaczego je zbieramy

Możemy gromadzić i przechowywać dane osobowe, które zdecydujesz się dobrowolnie przekazać nam podczas kontaktu z nami. Zbieramy Twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania lub firmy, adres e-mail i inne dane osobowe, które zdecydujesz się podać). Decyzja o podaniu tych informacji jest dobrowolna. Przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie odbywać się w celu realizacji zawartej umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz rozliczeń finansowo – księgowych (art. 6 ust.1 lit c) RODO). Będziemy również archiwizować Twoje dane osobowe przez okres przedawnienia roszczeń względem Kancelarii. Obowiązek podania danych osobowych warunkuje możliwość nawiązania współpracy w zakresie udzielenia porady prawnej oraz zawarcia umowy z Kancelarią. Korzystamy z podanych przez Ciebie informacji, aby wysłać Ci żądaną korespondencję oraz wykonać zawartą umowę

 

Jak długo przechowujemy twoje dane i komu je przekazujemy

Twoje dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń względem Kancelarii. Odbiorcami Twoich przetwarzanych danych osobowych, o jakich mowa w  art. 4 pkt 9 RODO są podmiot świadczący obsługę księgową Kancelarii, podwykonawcy Kancelarii (radcy prawni, adwokaci lub aplikacji adwokaccy lub radcowscy), podmioty realizujące finansową obsługę Kancelarii.

 

Jak chronimy twoje dane?

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas ważne. Stosujemy standardowe procedury i praktyki bezpieczeństwa odpowiednie do charakteru danych osobowych w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, zniszczeniem, użyciem, modyfikacją lub ujawnieniem. Wymagamy również od naszych Dostawców Usług wdrażania i utrzymywania rozsądnych procedur i praktyk bezpieczeństwa stosownie do charakteru informacji, które im udostępniamy. Żadna transmisja danych przez Internet lub żadna sieć bezprzewodowa nie jest bezpieczna w 100%. W związku z tym, podczas gdy staramy się chronić dane osobowe, nie możemy i nie gwarantujemy bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji przesyłanych do lub z Witryny i robisz to na własne ryzyko.

Nie przetwarzamy danych w oparciu wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu. Twoje dane nie będą również podlegały profilowaniu.

  

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych to:

·       prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

·       prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

·       prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

·       prawo przenoszenia Twoich danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany,

·       prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzanie danych następuje na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

·       prawo do usunięcia Twoich danych w przypadku danych przetwarzanych bezpodstawnie.

·       prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu zrealizowania swojego prawa skontaktuj się z Kancelarią poprzez formularz kontaktowy lub wysyłając mail na adres kancelaria@kancelariaspg.pl

 

Formularze kontaktowe

Jeśli komunikujesz się z nami za pomocą linku "Kontakt" na naszej Stronie, możemy poprosić Cię o podanie takich informacji, jak Twoje nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, abyśmy mogli odpowiedzieć na twoje pytania i komentarze. W przypadku gdy nie chcesz korzystać z podanego linku wyślij swoje pytanie na adres kancelaria@kancelariaspg.pl

 

Zmiany

Kancelaria Radców Prawnych GLESUM Sikorska, Wielgosz – Rogocz Sp. p. może, według własnego wyłącznego uznania, zmieniać niniejszą Politykę prywatności od czasu do czasu. Wszystkie zmiany w Polityce prywatności będą obowiązywać po opublikowaniu. Zachęcamy do częstego sprawdzania, aby sprawdzić najnowszą wersję.

TOP